Τηλέφωνο: (0030) 23920 66033
fax: (0030) 23920 66053
emai: info@northplastics.gr

Υπηρεσίες

ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα είναι κάτι σαν σήμα κατατεθέν για την εταιρεία μας. Ξοδεύουμε συνεχώς πολύ χρόνο για να αναπτύξουμε νέες διαδικασίες επεξεργασίας, και να ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για τα σύνθετα υλικά.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η κάλυψη των απαιτήσεων κάθε κατασκευής επιτυγχάνοντας κάθε φορά το ελάχιστο βάρος και τις κατάλληλες διαστάσεις δεν είναι εύκολο χωρίς τα σωστά εργαλεία. Χρησιμοποιούμε Finite Element Analytical tools για να εκτελέσουμε μια λεπτομερή ανάλυση και για να αποφασίσουμε για την ποσότητα των υλικών και την κατεύθυνση των ινών που θα χρησιμοποιηθούν.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΝ
Ο κατάλληλος σχεδιασμός της μήτρας και του εργαλείου είναι εξαιρετικά σημαντικός πριν από κάθε επεξεργασία. Πολλά πιθανά προβλήματα μπορούν να επισημανθούν και να λυθούν στα αρχικά βήματα κάθε έργου. Μπορούμε να σχεδιάσουμε την κατάλληλη μήτρα & εργαλείο για την εφαρμογή σας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ
Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό, τα μηχανήματα και τις δεξιότητές μας μπορούμε να κατασκευάσουμε οτιδήποτε με βάση ένα σκίτσο, ένα μηχανολογικό σχέδιο ή ένα 3D ηλεκτρονικό αντίγραφο του προϊόντος ή της ιδέας σας. Μπορούμε έτσι να κατασκευάσουμε σε πρώτο στάδιο το ανάλογο πρωτότυπο.

TESTING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η North Plastics προσφέρει την δυνατότητα να γίνετε ο έλεγχος σωστής λειτουργίας και εφαρμογής στο εργοστάσιο πριν από την παράδοση έτσι ώστε οι πελάτες μας μπορούν να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα τους λειτουργούν κατάλληλα σε πραγματικές συνθήκες. Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα πειράματα και να εξετάσουμε τις δυνατότητες της κατασκευής.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τα περισσότερα προβλήματα που προκαλούνται μπορούν να λυθούν εύκολα στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε υπερβολικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις η λύση δεν είναι απλή. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με βάση την εμπειρία και τις δεξιότητές μας την ιδιαίτερη περίπτωσή σας.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα σχέδια, οι ιδέες και τα προϊόντα σας είναι ασφαλή με εμάς. Είμαστε διαθέσιμοι ακόμα και να υπογράψουμε μια σύμβαση εμπιστευτικότητας εάν το επιθυμείτε. Η συνεργασία μαζί μας σας εξασφαλίζει ασφάλεια και σιγουριά.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η North Plastics έχει ισχυρές επαφές στη βιομηχανία των σύνθετων υλικών, στο τομέα Motorsport, του αυτοκινήτου και τη ναυτιλία.

Πολυεστερικό καπάκι ταχυζυμωτηρίου, κατασκευής μας.